گالری تصاویر


کارگاه بهینه سازی سازه توسط دکتر مشکوه رضوی...مرداد 94

کارگاه بهینه سازی سازه توسط دکتر مشکوه رضوی ...مردادماه 94

کارگاه بهینه سازی سازه توسط دکتر مشکوه رضوی...مردادماه 94

کارگاه بهینه سازی سازه توسط دکتر مشکوه رضوی...مردادماه 94

حضور دکتر نصیری در کمیته کارگروه کارافرینی

حضور آقای دکتر نصیری در کارگروه کارآفرینی8/9/94

اقبال استارت آپ

استارت آپ ویکند 95
   1  2