- 9 غول فن آوری که زاکربرگ کشورشان هستند / موفق، جوان و ثروتمند!