- اینجا تب ایده پردازی داغ است/ اکوسیستم کارآفرینی تقویت می‌شود