کارآفرینی و روانشناسی

کارآفرینی و روانشناسی


تاریخ خبر : ۰۸-۰۲-۹۴    امتیاز: 0 از 5  ( مجموع آرا : 0)

http://www.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/karafarini/ravanshenasi.pdf
پرتال کارآفرینی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری