خلاقیت و ایده پردازی چیست؟

خلاقیت و ایده پردازی چیست؟


تاریخ خبر : ۰۳-۰۲-۹۴    امتیاز: 4 از 5  ( مجموع آرا : 4)™خلاقیت، فرآیندی است که قابل توسعه و بهسازی است. هر کس تا حدی خلاقیت دارد، ولی همچون بسیاری از توانایی ها و استعدادها برخی افراد توانایی بیشتری برای خلاقیت نسبت به دیگران دارند.

™ برخی افراد در محیطی رشد و تحصیل کرده اند که آنها را به توسعه خلاقیت تشویق کرده است؛ یعنی به آنها آموخته اند تا خلاقانه بیاندیشند و خلاقانه عمل کنند.


™گیفلوردخلاقیت تفکر واگرا(‌دست یافتن به رهیافت های جدید) برای حل مسائل است و در تقابل تفکر همگرا(‌دست به پاسخ صحیح)‌قرار دارد.

™پروکتکور( 1999) معتقد است خلاقیت فرآیند شکستن و دوباره ساختن دانش خود در باره یک موضوع و به دست آوردن بینش جدید نسبت به ماهیت آن است.

™ریکاردز (1997) می نویسد خلاقیت عبارتست از خارج شدن از
قالب های ذهنی و کشف چیزهای جدید و معنی دار.

™آمابیلی (1997) می گوید که خلاقیت عبارتست از تولید ایده های جدید و مفید در همه زمینه ها.

™با در نظر گرفتن تعاریف ، می توان گفت خلاقیت فرآیندی ذهنی است که منجر به یافتن راه حل ها و ایده ها و یا فرآورده هایی می شود که بی همتا و جدید هستند.

™پرتال کارآفرینی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری