کارگاه بهینه سازی سازه توسط  آقای دکتر مشکوه رضوی....11/5/94

کارگاه بهینه سازی سازه توسط آقای دکتر مشکوه رضوی....11/5/94


تاریخ خبر : ۱۱-۰۵-۹۴    امتیاز: 0 از 5  ( مجموع آرا : 0)

دومین کارگاه آموزشی مرکز کانون کارآفرینی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در سال 1394 تحت عنوان بهینه سازی  سازه توسط آقای دکتر مشکوه رضوی استادیار دانشگاه فردوسی و استاد دانشگاه آزاد مشهد در سالن همایش موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری با حضور رئیس مرکز کارآفرینی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری جناب آقای مهندس فاضل نسب  و دانشجویان  برگزار گردید....


در این کارگاه آموزشی جناب آقای دکتر مشکوه موارد تخصصی در خصوص بهینه سازی سازه های ساختمانی بیان و دانشجویان با شیوه های تخصصی بهینه سازسی سازه ها آشنا شدند...سپس  توسط کارشناس کانون کارآفرینی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری جناب مهندس غفاری از دانشجویان در تشکیل هسته های کارآفرینی دعوت و مواردی را در خصوص اهداف کانون کار آفرینی بیان نمودند.....پرتال کارآفرینی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری