تقدیر جناب مهندس فاضل نسب از گروه برگزیده کارگاه TEAM WORK

تقدیر جناب مهندس فاضل نسب از گروه برگزیده کارگاه TEAM WORK


تاریخ خبر : ۰۹-۰۴-۹۴    امتیاز: 5 از 5  ( مجموع آرا : 1)

جناب مهندس فاضل نسب معاون دانشجوئی و رئیس مرکز کارآفرینی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری از آقایان هاشم قصابان-سعید همتی وعلیرضا ترابی برگزیدگان کارگاه TEAM WORKتقدیر و هدایائی به رسم یادبود اهداء نمودند....تاریخ 9/4/94
پرتال کارآفرینی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری