برگزاری دوره آموزشTEAM WORK


تاریخ ثبت : ۰۵-۰۲-۹۴    موضوع : اخبار    امتیاز: 5 از 5  ( مجموع آرا : 1)
بازدید : ۱۳۵۴

کانون کارآفرینی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری جهت ارتقاع سطح دانش کارآفرینی دانشجویان در تاریخ 17.2.94 دوره آموزش TEAM WORK را برگزار خواهد نمود.....دانشجویان علاقه مند می توانند  جهت ثبت نام از طریق ارسال مشخصات دانشجوئی به شماره 30002666821009 و یا پست الکترونیکیkarafarini@eqbal.ac.ir اقدام نمایند...ضمناجهت  شرکت کنندگان گواهی پایان دوره آموزش  صادر و به برگزیدگان دوره جوایز نفیسی تقدیم می گردد...


 سر فصل هاي دوره آموزشTeam Work

1- تعريف تيم ، انواع تيم هاي آاري ، چهار بعد عمده تيم هاي آاري وانواع تيمهای مبتنی برابعاد چهارگانه ( ١۵ دقيقه)
٢٠ دقيقه) ) ٢- آارگاه شماره ١
٣- ارائه نتايج آارگاه ( ١٠ دقيقه)
۴- زمان و چرا يي تشكيل تيم ، تعريف تيم سازي و مراحل طراحی تيم کاری اثربخش ( ١۵ دقيقه)
٢٠ دقيقه) ) ۵- آارگاه شماره ٢
۶- ارائه نتايج آارگاه ( ١٠ دقيقه)
٧- چرخه تيم سازی، آگاهی از مسئله،جمع آوری اطلاعات، تحليل داده ها،تعيين هويت مسئله، برنامه ريزی و اقدام
پژوهی و ارزيابی و پيگيری برنامه های عملی( ١۵ دقيقه)
٢٠ دقيقه) ) ٨- آارگاه شماره ٣
٩- ارائه نتايج آارگاه ( ١٠ دقيقه)
١٠ - عوامل حياتي درموفقيت تيم ، ١٧ اصل آار تيمي، رهبري در تيم، نمايش فيلم ( ١۵ دقيقه)
٢٠ دقيقه) ) ١١ - آارگاه شماره ۴
١٢ - ارائه نتايج آارگاه ( ١٠ دقيقه)                                                  

                                                                                                                              

    ساعت شروع کلاس از ساعت 9 صبح پنجشنبه 17/2/94    

                                                                               ارائه دوره توسط جناب مهندس بهرام رضا امیری

  کلمات کلیدی : TEAM WORK

   پرینت مطلب

ثبت نظر