هسته های کارآفرین


تاریخ ثبت : ۱۰-۰۳-۹۴
بازدید : ۱۸۶۱

ایده ها

هدف

اسامی اعضاء               رشته

تعداداعضاء

نام هسته

ردیف

1:خودروی هوشمند ترافیکی

2:ارتباط صوت و تصویر و دیتا بین خودروها بصورت لوکال

 

کارآفرینی و کسب درآمد

1:محمد آرمین             رباتیک              

2:نیلوفر محمدزاده         رباتیک

3:محمدرضا اسحاق زاده   کامپیوتر

3 نفر

طلوع

1

برگزاری همایشها و جشنواره های مختلف دانشجوئی و سازمانی

کسب درآمد

1:مولود کاظم زاده       معماری

2:مهدی قربانی       معماری

3:سیدعلی فدائی وطن   کامپیوتر

4:محمدرضا اسحاق زاده کامپیوتر

4 نفر

مینورام

2

 

 

 

 

 

 3