عنوان : تقدیر جناب مهندس فاضل نسب از گروه برگزیده کارگاه TEAM WORK .... تیر ماه 94

شرح تصویر :

تاریخ ثبت : ۱۴۰۳-۰۵-۰۲