عنوان : خط شکنان خمینی

شرح تصویر : غواصان آمدند تا ما غرق شدگان را نجات دهند

تاریخ ثبت : ۱۴۰۳-۰۵-۰۲