عنوان : حضور آقای دکتر نصیری در کارگروه کارآفرینی8/9/94

شرح تصویر :

تاریخ ثبت : ۱۳۹۹-۰۵-۱۸